Medarbejdere hos Via må selv tilrettelægge arbejdstiden. Foto: PR-Foto

Fire dages arbejdsuge: Via eksperimenterer med fleksibiliteten

En ny forsøgsordning skal give bedre trivsel og balance for medarbejdere

ARBEJDE Som en af de første - hvis ikke den første - statslige institution giver Via University College nu en række medarbejdere mulighed for selv at tilrettelægge arbejdstiden.

Det sker under overskriften »Projekt fleksibilitet - en variant af den 4-dages arbejdsuge«, som bliver skudt i gang 1. maj.

I modsætning til private virksomheder har offentlige arbejdspladser lige nu ikke lovhjemmel til at lade medarbejderne gå ned i tid for at arbejde fire dage om ugen i stedet for fem. Offentligt ansatte medarbejdere skal altså arbejde det antal timer om ugen, som de plejer. Men alligevel mener professionshøjskoledirektør Kirsten Suhr Bundgaard, at ordningen kan skabe bedre trivsel og mere balance mellem privatlivet og arbejdslivet hos de ansatte.

- Vi har generelt et højt stressniveau i Danmark, som vi har en fælles forpligtelse til at få gjort noget ved. Selv om alle os, der er offentligt ansatte, ikke kommer til at arbejde færre timer, kan det betyde meget for den enkelte, at arbejdstimerne kan placeres, så det giver de bedst mulige rammer for både privat- og arbejdslivet, siger hun i en pressemeddelelse.

Hvis en medarbejder gerne vil holde en ugentlig fridag, kræver det fire lange arbejdsdage på godt ni timer - eller måske en almindelig arbejdsdag og nogle timer om aftenen.

Kernen er fleksibilitet

Men det er ifølge Kirsten Suhr Bundgaard også muligt at arbejde en smule mere hver dag - eller et par timer en anden dag - for på den måde at spare op til eksempelvis en månedlig fridag.

- Kernen i ordningen er, at vi skaber en fleksibilitet i hverdagen. Samtidig sikrer vi, at de opsparede timer bliver afholdt efter en fast turnus, så de ikke bare kommer til at stå på flekskontoen uden at blive brugt løbende, siger hun.

Forsøgsordningen i Via kommer i første omgang til at køre frem til udgangen af oktober i fire udvalgte administrative afdelinger med tilsammen cirka 300 medarbejdere. Ledere og medarbejdere evaluerer løbende projektet, og er erfaringerne gode, når projektperioden slutter, tager Via stilling til, om ordningen skal udrulles til alle medarbejdere.

Via University College har i alt knap 2400 medarbejdere fordelt på otte campusser rundt i region Midtjylland - blandt andet i Herning og Ikast.