Jan Ulsø Madsen, administrerende direktør i Vestjysk Bank, hæfter sig særligt ved, at banken tiltrækker både flere privat- og erhvervskunder, og at bankens udlån er stigende.  Foto: Jørn Deleuran

Vestjysk Bank har fremgang trods usikre tider

I årets første tre kvartaler har banken realiseret et resultat på 331 millioner kroner før skat

REGNSKAB Vestjysk Bank har netop offentliggjort regnskabet for første - tredje kvartal. Perioden har givet et resultat på 331 millioner kroner før skat. For tredje kvartal alene er resultatet 135 millioner kroner før skat. Samtidig landede nettoudlånet på 17,3 milliarder kroner mod 16,7 milliarder kroner i samme periode sidste år. Det er en stigning på fire procent. Det voksende udlån bekræfter Vestjysk Banks positive udvikling med voksende markedsandele i et område, præget af stærk konkurrence om både privat- og erhvervskunder.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

- Vi oplever som alle andre et marked, der er mere usikkert. Alligevel fortsætter vores kerneforretning med at levere meget stærke resultater. Jeg hæfter mig særligt ved, at vi tiltrækker både flere privat- og erhvervskunder, ligesom vores udlån er stigende. Det viser, at vi er yderst konkurrencedygtige og relevante for kunderne, siger administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, Jan Ulsø Madsen, men føjer til:

- Desværre gør markedsudviklingen, at vi ikke har haft den ønskede forrentning af vores egenbeholdning, hvilket påvirker det samlede resultat. Dette er udenfor vores indflydelse. Vi koncentrerer os i stedet om at fortsætte den positive udvikling, vi har været igennem den seneste lange periode.

Bankens fortsatte positive præstation understøttes desuden af udviklingen i omkostningsprocenten, der eksklusive kursreguleringer var på 60,6 procent i tredje kvartal, hvilket er en fremgang sammenlignet med samme periode i 2021, hvor omkostningsprocenten var 64,3 procent.

Læs også
Navnenyt

Vestjysk Bank ansætter underdirektør

Usikkerhed øger dialogen

Tredje kvartal har, ligesom resten af 2022, været præget af en række udsving i blandt andet energipriser, stigende forbrugerusikkerhed og lavere aktivitet på boligmarkedet. Det påvirker både privat- og erhvervskunder, og derfor er Vestjysk Bank rykket tættere på kunderne.

- Vi er en lokalbank, som lægger vægt på at have en tæt relation med vores kunder, både når det går godt, og når tingene - som nu - er mere usikre. Vi oplever, at langt de fleste af vores kunder har en sund økonomi og noget at stå imod med. Vi kan mærke, at behovet for rådgivning stiger, og at vi kan skabe værdi for mange kunder, der står med vanskelige beslutninger, fordi fremtiden er mere usikker. Udover den løbende og direkte dialog har vi også afholdt flere webinarer, der har været meget efterspurgte, udtaler Jan Ulsø Madsen.

Fastholder forventninger

På trods af en periode præget af store usikkerheder fastholder banken forventningerne til årets resultat før skat på 500-600 millioner kroner.

Særligt krigen i Ukraine og udviklingen i rente- og inflationsniveauerne får banken til at skærpe opmærksomheden blandt andet igennem et forsigtighedsprincip.

- Det er vores forventning, at vi leverer et resultat inden for de rammer, vi meldte ud til markedet i september. Vi følger den plan, vi har lagt, og vi er som altid forsigtige. Verden er mere usikker, og derfor har vi valgt at øge det ledelsesmæssige skøn med 20 millioner kroner, så vi nu samlet set har et ledelsesmæssigt skøn på 360 millioner kroner, svarende til godt 2 procent af bankens udlån, understreger Jan Ulsø Madsen.

Læs også
Nyheder

Direktøren for Vestjysk Bank går på pension

Indlæser debat